Материали 1-10 от 1

Характеристика на одиторските цели и процедури 15 стр.

Характеристика на одиторските цели и процедури

Одиторски цели. Одитингът се състои в събиране на факти и доказателства относно икономически твърдения и затова можем да считаме, че оперативната цел на одитора е да провери твърденията във финансовите отчети...
ivan40
7 0