Материали 1-10 от 18

Българския периодичен печат след присъединяването на България в Европейския съюз - промени и съвременно състояние 90 стр.

Българския периодичен печат след присъединяването на България в Европейския съюз - промени и съвременно състояние

Целта на настоящата дипломна работа е да се проследи развитието на периодичния печат след 2007 г., да се запознаем с промените и съвременното състояние на периодичния печат, да се представи количественото и видово разнообразие на периодичните издания...
gecata_maina
4 0
Организация управление и планиране на дейността на фирмите на медийния бизнес 50 стр.

Организация, управление и планиране на дейността на фирмите на медийния бизнес

Няма общоприето определение за понятието медия и производните от него. Може би защото самият обект, за който се търси наименованието търпи такова развитие, че никой не знае съвременното му състояние...
silviQ
0 0
Медийно бюджетиране 39 стр.

Медийно бюджетиране

Медиите, при пълното господство на стоково-паричните отношения, би трябвало да се разглеждат като пълноценни стопански предприятия, т.е. за да съществуват, те трябва поне да имат толкова доходи, колкото и разходи...
messi
0 0
Маркетиране на quotзвездата в риалити формата quotГласът на Българияquot 14 стр.

Маркетиране на "звездата” в риалити формата "Гласът на България"

Развитието на информационните и комуникационни технологии в края на миналия и началото на настоящия век бележат съвремието ни с редица иновации във всички аспекти от ежедневието ни...
ndoe
0 0
Новите медии в Германия 12 стр.

Новите медии в Германия

Всеки ден ние биваме заливани с огромно количество информация,което идва от най-различни източници. При това има не само източници, но и преносители на информацията,които поемат информацията от източника и я пренасят до нас-тези преносители наричаме...
silviQ
0 2
Новите информaционни и комуникационни технологии в сферата на образованието в 21 век 9 стр.

Новите информaционни и комуникационни технологии в сферата на образованието в 21 век

През 21 век - века на информационните технологии когато животът е изпълнен с множество трансформации във всички социални сфери, естествено се променят и изискванията спрямо реализацията на човешкия капитал...
messi
11 0
Икономика на масмедиите - Телевизия ТВ 7 9 стр.

Икономика на масмедиите - Телевизия ТВ 7

Какво би представлявал света днес без медии? Едва ли ще има ефективна комуникация между отделните звена в държавата. Въпреки че, поледните събития от нашата страна сочат ясно, че няма ефективна комуникация между управляващото правителство и гражданите...
messi
0 0