Материали 1-10 от 442

Правила за писане 10 стр.

Правила за писане

Гласните звукове са широки и тесни. Широките гласни се изговарят с широк отвор на устата, а тесните гласни с тесен отвор. Образуват се двойките гласни. Гласния звук в неударена сричка проверяваме чрез сродна дума, в която той е под ударение...
messi
15 0
Свое и чуждо в книгата Бай Ганьо 4 стр.

Свое и чуждо в книгата "Бай Ганьо"

Първата част на творбата не цели толкова да покаже изостаналостта на българите спрямо европейците, колкото да съимери родното с чуждото. Защото именно при съизмерването човекът (обществото) най-добре се самопознава и самонадмогва.
silviQ
4 0
Какво тук значи някаква си личност 2 стр.

Какво тук значи някаква си личност ?

Образът на борбата е често срещан в българската литература. Борбата- като символ на свободния дух, на българското. Но в стихотворенията на Никола Вапцаров образът и придобива по-други измерения- откроява се индивидуалната личност, чувствата и емоциите...
ivan40
9 0
Пейо Яворов - Нирвана 3 стр.

Пейо Яворов - "Нирвана "

Стихотворението "Нирвана" на Яворов е включено в цикъла "Прозрения" на представителната му поетична книга "Подир сенките на облаците", изляз¬ла през 1910 г.Съчетава хармонията между човек и действителност и между духовния пор
ndoe
162 2
Любов и жажда през леда Асен Разцветников 7 стр.

"Любов и жажда през леда": Асен Разцветников

Ранният и късният Разцветников, сложният и противоречив Разцветников, "двойникът" Разцветников - а може би, единният раздвоен Разцветников? Защото никога Асен Разцветников не се превърна в своя "Двойник".
dannyboy
21 0
Една душа на кръстопът 3 стр.

Една душа на кръстопът

Душевното страдание е най-изпепеляващата и самоунищожителна болка, която разяжда човека отвътре, променя погледа му към света, нещата и хората, изправяйки го пред дилемата да избира между доброто и злото при своята реакция към тях.
emoto_92
2 0