Материали 1-10 от 15

Млечно кисели бактерии и ферментирани млечни храни 21 стр.

Млечно кисели бактерии и ферментирани млечни храни

От дълбока древност хората използват ферментационните процеси в своя бит и използват техните продукти като храни и напитки, въпреки че не са имали научно обяснение за протичащите процеси...
ndoe
0 1
Влияние на факторите на средата върху растежа и развитието на микроорганизмите 3 стр.

Влияние на факторите на средата върху растежа и развитието на микроорганизмите

Всеки микроорганизъм се развива при определени условия на околната среда. Характерна особеност на микроорганизмите е способността им като цяло да се развиват в относително по-широк диапазон на условията на средата в сравнение с еукариотните организми....
ndoe
20 1
Роля на микроорганизмите в кръговрата на сяра в природата 9 стр.

Роля на микроорганизмите в кръговрата на сяра в природата

В природата се извършва непрекъснат кръговрат на вещества, благодарение на който става възможен животът на нашата планета. Между факторите, които обуславят този процес особена роля играе биологичният. Микроорганизмите като съставна част на този...
nerven
78 1
Пробиотици 22 стр.

Пробиотици

От 1965 г. досега официално са регистрирани повече от 4 000 000 химични съединения. Между 1965 и 1978 г. повече от 6 000 нови съединения се добавят към списъка всяка седмица. Директно или индиректно тези химични вещества си проправят път към телата ни...
ivan40
13 0
Морфология на актономицетите 2 стр.

Морфология на актономицетите

Актиномоцетите са прикариотни микроорганизми. Притежават свойства, които са характерни за бактериите и плесенните гъби. Някои актиномицети по своя външен строеж и развитие приличат на плесенните гъби....
admin
29 0