Материали 61-70 от 89

Любовта между Ромео и Жулиета 1 стр.

“Любовта между Ромео и Жулиета”

Животът е като сезоните-с времето се променя. С времето всичко се изменя-предпочитанията на хората, техните навици,така както дърветата менят облика си през сезоните. Заедно с тези промени се изменят и важните за нас неща....
ndoe
56 0
Образът на Пенка 2 стр.

Образът на Пенка

Докосвайки се до образите, създадени от Елин Пелин, ние се потапяме в един прекрасен чист и истински свят, който макар и отдалечен от нашето време, ни представя същността на тези образи....
ndoe
4 0
Моето разбиране за любовта като търсеното от човека разковниче на живота 3 стр.

Моето разбиране за любовта като търсеното от човека разковниче на живота

Любовта е както радост, така и мъка и страдание. Да се отдадеш на един човек и да го обичаш с неговите недостатъци, грешки и характер е велико, но и много трудно. Хората смятат,че любовта върти света, но не и аз....
ndoe
12 0
Хамлет- цялостен анализ 3 стр.

Хамлет- цялостен анализ

Ренесансът е време, в което човешката личност се превръща в основна ценност и мяра за нещата в света. Новите хуманни разбирания поставят високи изисквания пред човека, учат го да бъде отговорен за своите действия ....
ndoe
82 0
Чувства и мисли в стихотворението Българският език на Иван Вазов 2 стр.

Чувства и мисли в стихотворението "Българският език" на Иван Вазов

Като родолюбец от възрожденски тип Иван Вазов дълбоко преживява обезценяването на нравствените ценности в българското общество след Освобождението. Неговата тревога е породена от забравянето на националните идеали....
ndoe
4 0
Пробелмите за борбата свободата и смъртта в поезията на Ботев 6 стр.

Пробелмите за борбата, свободата и смъртта в поезията на Ботев

Смъртта като антипод на живота е екзистенциално понятие, означаващо край на човешкото битие. Но безсмъртието на душата е във вечната слава в паметта на живите. Естествено е тези две понятия да са основополагащи в борческо – революционната поезия......
ndoe
16 2
Никола Вапцаров - Вяра 3 стр.

Никола Вапцаров - "Вяра"

Стихотворението е замислено като своеобразен ‘пролог’, в който са концетрирани най-значителните идеи за света и човека, за творчеството и саможертвата, за живота и смъртта. Стихотворението представлява своеобразен диалог с живота в неговите две....
ndoe
9 0