Материали 11-20 от 89

Средновековна литература 20 стр.

Средновековна литература

Сред най-продуктивните и най-дълго устоялите жанрове на европейската средновековна литература се откроява рицарският роман. Неговата история започва около средата на 12 век, само няколко десетилетия след Първия кръстоносен поход, и завършва в началото...
daniche90
7 1
 Живота на хъшовете в Румъния 2 стр.

Живота на хъшовете в Румъния

Повестта "Немили-недраги’’ Вазов посвещава на живота на хъшовете в Румъния, сред които е живял и самият той.Представена в героично-трагичен план, творбата разкрива нравственото величие на родните синове, прокудени от родината...
cblock
11 0
Под Игото- от страничния ъгъл на три образа 6 стр.

Под Игото- от страничния ъгъл на три образа

Събитията след погрома дават възможност на вазов за моралистична рефлексия над различните поведения - може би най-голяма е горчивината в прочутата фраза - "времената бяха настанали такива, щото юрдановците бяха прави и фратювците бяха честни"...
nezabravima
1 0
Човекът и неговият свят според разказа През чумавото Й Йовков 6 стр.

Човекът и неговият свят според разказа "През чумавото" (Й. Йовков)

Необикновеният дар на разказвач, който притежава Йордан Йовков, превръща всичко, до което се докосне в прекрасно. Той търси винаги красотата, която облагородява и неговите герои търсят хармония в момент на узряване или душевен прелом, творят добро за себ
gecata_maina
5 0
На прощаване 13 стр.

"На прощаване"

Стихотворението "На прощаване" разкрива самопожертвователната философия на лирическия герой, поел по славния път на борбата. Творбата утвърждава идеята за героизма, величието и безсмъртието на подвига, съхранен в народната памет...
emoto_92
2 0
Личността на Паисий Хилендарски според История славенобългарска 2 стр.

Личността на Паисий Хилендарски според "История славенобългарска"

С Паисий Хилендарски и неговата "История славянобьлгарска" започва епохата на бьлгарското Вьзраждане. Това е епохата, когато бьлгариньт се осьзнава като бьлгарин. Паисиевата история е сборна творба, която преплита елементи на история,...
nerven
13 1
Анализ на пета глава на Немили-недраги от Иван Вазов 3 стр.

Анализ на пета глава на "Немили-недраги" от Иван Вазов

В повестта си "Немили-недраги" Вазов създава противоречивия и сложен образ на българския хъш, който се раздвоява между безсловното си и мизерно настояще, от една страна, а от друга – между спомените за героичното си минало и мечтите си...
ndoe
2 1