Материали 1-10 от 2

Захари Стоянов като биограф на Ботев 10 стр.

Захари Стоянов като биограф на Ботев

Между двете световни войни, особено през 30-те години на 20-ти век се забелязва увеличение на интереса към литературното наследство на Захари Стоянов. Тогава той беше открит наново като класик на българската проза, бе сочен като истинско чудо....
nerven
2 0