Материали 1-10 от 13

Личността на Паисий Хилендарски според История славенобългарска 2 стр.

Личността на Паисий Хилендарски според "История славенобългарска"

С Паисий Хилендарски и неговата "История славянобьлгарска" започва епохата на бьлгарското Вьзраждане. Това е епохата, когато бьлгариньт се осьзнава като бьлгарин. Паисиевата история е сборна творба, която преплита елементи на история,...
nerven
13 1
Тревогата любовта и саможертвата на жената от стихотворението Жена на Блага Димитрова 2 стр.

Тревогата, любовта и саможертвата на жената от стихотворението "Жена" на Блага Димитрова

От началото на времената жената е призвана да пази равновесието в света. В света на пещерните огньове тя е била тази, която е съхранила живота непокътнат...
cblock
228 4
Хамлет- цялостен анализ 3 стр.

Хамлет- цялостен анализ

Ренесансът е време, в което човешката личност се превръща в основна ценност и мяра за нещата в света. Новите хуманни разбирания поставят високи изисквания пред човека, учат го да бъде отговорен за своите действия ....
ndoe
82 0
Чувства и мисли в стихотворението Българският език на Иван Вазов 2 стр.

Чувства и мисли в стихотворението "Българският език" на Иван Вазов

Като родолюбец от възрожденски тип Иван Вазов дълбоко преживява обезценяването на нравствените ценности в българското общество след Освобождението. Неговата тревога е породена от забравянето на националните идеали....
ndoe
4 0
Пробелмите за борбата свободата и смъртта в поезията на Ботев 6 стр.

Пробелмите за борбата, свободата и смъртта в поезията на Ботев

Смъртта като антипод на живота е екзистенциално понятие, означаващо край на човешкото битие. Но безсмъртието на душата е във вечната слава в паметта на живите. Естествено е тези две понятия да са основополагащи в борческо – революционната поезия......
ndoe
16 2
Никола Вапцаров - Вяра 3 стр.

Никола Вапцаров - "Вяра"

Стихотворението е замислено като своеобразен ‘пролог’, в който са концетрирани най-значителните идеи за света и човека, за творчеството и саможертвата, за живота и смъртта. Стихотворението представлява своеобразен диалог с живота в неговите две....
ndoe
9 0
Жанрово-композиционни особености на творбата За буквите 2 стр.

Жанрово-композиционни особености на творбата “За буквите”

“За буквите” е творба, възникнала най-вероятно в края на IX век.Съчинението съдържа данни, които го определят към ранния период от утвръждаването на старобългарската литература.......
ndoe
42 1