Материали 1-10 от 1

На прощаване 13 стр.

"На прощаване"

Стихотворението "На прощаване" разкрива самопожертвователната философия на лирическия герой, поел по славния път на борбата. Творбата утвърждава идеята за героизма, величието и безсмъртието на подвига, съхранен в народната памет...
emoto_92
2 0