Материали 71-80 от 141

КойКои от всички действащи лица в казуса е морално отговорен за смъртта на седемте души причинена от експлозията на совалката Чалънджър 8 стр.

Кой/Кои от всички действащи лица в казуса е морално отговорен за смъртта на седемте души, причинена от експлозията на совалката Чалънджър?

При демонстриране на морална отговорност индивидът полага определени усилия, преодолява определени трудности, те са свързани със следните особености на бизнес решенията.......
messi
5 0
Корпоративната социална отговорност 26 стр.

Корпоративната социална отговорност

Корпоративната социална отговорност (ксо) е нова концепция за бизнес поведение и бизнес отношения. със значителното си ударение върху етиката тази концепция приема и обхваща идеята за бъдещите поколения и гарантиране на устойчиво развитие.
mOn
2 0
Култура на поведението 5 стр.

Култура на поведението

"Култура на поведението" от Никола Димитров Славов студент I курс сп."Психология" ф.н. 07152065 В тази курсова работа ще се опитам да представя едно обзорно мое виждане, една моя гледна точка по етичните въпроси за култура...
ivan40
4 0
Любов и морал 36 стр.

Любов и морал

Хосе Ортега-и-Гасет беше написал, че човек винаги се стреми да преодолее самотата си чрез взаимоотношенията си с Другия, чийто живот искаме да се слее с нашия. С тази цел ние правим много и различни опити, като най-възвишеният е любовта...
silviQ
0 0