Материали 1-10 от 10

Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната граници на задължителното и възможното 17 стр.

Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната: граници на задължителното и възможното

Разузнаването е една от най-елитните дейности, широко застъпена в съвременния свят. Тя допринася за запазване сигурността на една страна, както и за защитата на националните ѝ интереси...
rusev02
0 0 0
Анализ на платежния баланс на България за периода 2000-2012 г 29 стр.

Анализ на платежния баланс на България за периода 2000-2012 г.

Размяната на стоки, услуги и финансови активи между резидентите на дадена държава и останалия свят за определен период от време се отразява посредством платежния баланс на съответната страна...
cblock
0 0 0
Мисиите с българско участие 78 стр.

Мисиите с българско участие

Предмет на дипломната работа - българското участие в мисии зад граница (помисли дали да не наложим ограничение в обхвата на темата само за военни мисии, без полицейски, хуманитарни, наблюдателски и т.н.)....
dannyboy
0 0 0
Разработване на автоматична защита против загазоване на газифициран битов обект 89 стр.

Разработване на автоматична защита против загазоване на газифициран битов обект

В настоящия дипломен проект е реализирана подробна разработка и анализ на автоматична система против загазоване на газифициран битов обект в следната последователност...
lubega
0 0 0
Кризи в следствие на природни и технологични бедствия 12 стр.

Кризи в следствие на природни и технологични бедствия

В динамичната среда в която живеем, нуждата от сигурност на обществото е от изключителна важност за правилното развитие на държавата и нейното население. Осъществяването на мисията на държавата свързана със сигурността се реализира от...
dannyboy
0 2 0
Отразяване и представяне на проблема с атентата в Бургас 2012 г от две електронни медии в интернет пространството противопоставяне на принципите за демокрация или омраза на основа атентат 46 стр.
Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България 11 стр.

Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България

Що е корупция? Корупцията е неправомерното и незаконно облагодетелстване за лична изгода, чрез неспазване на законови разпоредби или правила...
daniche90
7 3 0
Сигурност същност съдържание видове сигурност 31 стр.

Сигурност – същност, съдържание. видове сигурност

В 19 век до Първата световна война за много държави терминът "сигурност" е потънал, покрит или облечен в някакви други дрехи – главно свързани с процеса на образуване на националните държави...
messi
23 3 0