Материали 11-20 от 39

Снайперски операции 19 стр.

Снайперски операции

Провеждане на подобни операции, подходяща тактика съобразена с заобикалящата среда, история и поява на снайперизма, подбор и изисквания към кандидатите за снайперисти към специализираните тактически звена за бързи действия към МВР на България....
nerven
7 3
Разработване на оперативен план за гасене на пожар 19 стр.

Разработване на оперативен план за гасене на пожар

Хартията за навълняване и гладък слой навита на ролки се зарежда на развиващите устройства. Изчаква се докато температурата на подгряващите и рифелните валове достигне до 200оС...
nerven
12 0
Незаконна търговия на оръжие в България 14 стр.

Незаконна търговия на оръжие в България

Съдържание: 1. Кръстници на контрабандата в България. 2. Незаконен износ на малки оръжия от България. 3. Типология на схемите за незаконен износ на оръжие. 4. Тенденции в незаконната търговия с оръжие. 5. Заключение.
silviQ
3 0
Управление на конфликтите и социален контрол 34 стр.

Управление на конфликтите и социален контрол

Конфликтите са толкова стари, колкото самото човечество, те са един общ феномен, който се среща на всички нива на взаимното съществуване. Не наличието на конфликти трябва да се определя като проблематично, а формите на тяхното...
mOn
2 0
Теоретични аспекти на етиката Управленска етика и организационна култура 95 стр.

Теоретични аспекти на етиката. Управленска етика и организационна култура

В исторически аспект няма единна концепция и единно разбиране за етиката. още от времето на Аристотел етичните съображения отразяват даден социален, културен, политически и икономически контекст. За да разберем какво означават думите "морал" и &
gecata_maina
29 1
Организация и форми на провеждане на тактически действия за възстановяване на обществения ред при безредици 37 стр.

Организация и форми на провеждане на тактически действия за възстановяване на обществения ред при безредици

Безредици е нарушение на обществения ред, проява на негодувание и неподчинение от страна на големи групи от хора срещу властта или срещу някакъв вид мероприятия, което обикновено се изразява в по-ограничено, местно ниво...
messi
2 0