Материали 1-10 от 1

Теоретични аспекти на етиката Управленска етика и организационна култура 95 стр.

Теоретични аспекти на етиката. Управленска етика и организационна култура

В исторически аспект няма единна концепция и единно разбиране за етиката. още от времето на Аристотел етичните съображения отразяват даден социален, културен, политически и икономически контекст. За да разберем какво означават думите "морал" и &
gecata_maina
29 1