Уроци 20-30 от 640

Разни хора разни идеали философско-психологически и нравствено-етичен анализ на Алековия съвременник

Разни хора, разни идеали – философско-психологически и нравствено-етичен анализ на Алековия съвременник

Есе на творба на Алеко Константинов. Той е сред творците, надарени с редкия артистичен талант да виждат пошлото в живота около себе си и да го отразяват през призмата на хумора и сатирата.
lubega
232 0