Уроци 50-60 от 618

Хемофилия

Хемофилия

Хемофилията е най-често срещаната наследствена коагулопатия. Протича с кръвоизливи поради нарушение на плазмената фаза на кръвосъсирването. Боледуват основно мъжете, а жените са хетерозиготни носители на рецесивния ген.
kristauina
841 0
Югозападен регион

Югозападен регион

Климат – разнообразен, умереноконтинентален в северните части на региона; преходнокон-тинентален в средните; континентално средиземноморски в най-южните, планински над 1600 м. н.в.;
nadinka9213
3610 0
Фигури и тропи

Фигури и тропи

Тропите - единици (думи, словосъчетания, изречения), които представляват израз, реализиращ преносен смисъл - напр. олицетворение, метафора, метонимия, ирония, алегория, хипербола и др. Стилистични (или още реторични) фигури - художествените изразни сре
zorrimutafova
8994 0