Уроци 70-80 от 640

Хемофилия

Хемофилия

Хемофилията е най-често срещаната наследствена коагулопатия. Протича с кръвоизливи поради нарушение на плазмената фаза на кръвосъсирването. Боледуват основно мъжете, а жените са хетерозиготни носители на рецесивния ген.
kristauina
1016 0
Югозападен регион

Югозападен регион

Климат – разнообразен, умереноконтинентален в северните части на региона; преходнокон-тинентален в средните; континентално средиземноморски в най-южните, планински над 1600 м. н.в.;
nadinka9213
4066 0