Изпити

слято, полуслято и разделно писане на прилагателни

слято полуслято и разделно писане на прилагателни
(0 от 0 гласували)

СЛЯТО , ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

( ТЕСТ )

 

Запомнете правилата:

 

1.Сложни прилагателни, образувани чрез наставка /ски/ от сложни съществителни / с полуслято писане/ се пишат СЛЯТО. /от вагон-ресторант - вагонресторантски/

 

2.Сложни прилагателни имена, образувани от съчетания на прилагателно и съществително име, чиити части се пишат разделено, се пишат СЛЯТО. /вълненотекстилен – от вълнен текстил/

 

3.Сложни прилагателни имена на –СКИ за качествена характеристика, образувани от лично и фамилно име или от лично име, придружено от бай, бачо , се пишат СЛЯТО и с малка буква.

 

/напр.отецпаисиевски/

 

4. Сложни прилагателни имена на –ОВ и –ЕВ, образувани от съчетания на лично о фамилно име, се пишат ПОЛУСЛЯТО и С ГЛАВНА БУКВА ЗА ВСЯКА СЪСТАВКА. /напр.Джек-Лондонов разказ/

 

 генералмайорски генерал-майорски генерал майорски

заместник-началнически заместникначалнически заместник началнически

кандидат студентски кандидат-студентски кандидатстудентски

Димитър-Димова Димитър-димова Димитър Димова

Златю Бояджиева Златю-Бояджиева златю-бояджиева

Министър-председателски министърпредседателски министър председателски

помощникаптекарски помощник-аптекарски помощник аптекарски

високо-качествен високо качествен висококачествен

военно-агресивен военноагресивен военно агресивен

Иванвазовски иван-вазовски иванвазовски

Иван-Вазова иван-вазова Иван Вазова


слято, полуслято и разделно писане на прилагателни

Коментари