Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кое изречение подчертаните думи са омоними?
 2. Какви са подчертаните думи в следния текст:
  — Ох - изпъшкал лъвът, болен съм. Влизай по-бързо при мене лисо! - Но аз не смея да вляза — защото който е влязъл при тебе - навън не е излязъл. И хитрата лисица побягнала здрава и читава. (Из народна приказка)?
 3. Какви по произход са думите: поезия, поема, поет?
 4. В кое изречение не е употребен фразеологизъм?
 5. От какъв речник е направена следната извадка: замяна - размяна, смяна, трампа нар. , подмяна*.
 6. Посочете коя от двойките думи не са пароними?
 7. Коя от думите е противоположна по значение на активен.
 8. В коя от народните мъдрости няма антоними?
 9. Коя от думите не е синоним на останалите?
 10. В кое синонимно гнездо се намира излишна дума?

Лексикология

Тестът е съобразен с учебната програма по Български език и изискванията за националния изпит след 7.клас, като въпросите акцентират върху раздел Лексикология.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-05-08 19:43:12
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas