Тестове 1-10 от 72

Тест по морфология
30въпр.

Тест по морфология

Тестът се състои от 30 въпроса. Към всеки въпрос има по 5 варианта за отговор като само един от тях е верен. Въпросите в теста са върху морфология на съвременния език, предназначени за учениците от седми клас. Първоначалните въпроси в теста актуализират знанията на учениците от предните години. В средата въпросите са по-сложни - те изпитват знанията, придобити през годината, а именно формите на глагола. Въпросите в края на теста са опростени - за увереност и по добри резултати.
  • 1
Трудност:
35%
Тест по Български език за 7-ми клас
46въпр.

Тест по Български език за 7-ми клас

Тестът съдържа 46 въпроса по Български език в 7-ми клас. Някои от въпросите е възможо да имат повече от един верен отговор. Разглеждат се: вид на глагола, граматическа и лексикална норма, езикът като система, видове подчинени изречения, стил, текст, пунктуация, фразеологизми.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Български език за 7-ми клас над видове подчинени изречения
11въпр.

Тест по Български език за 7-ми клас над видове подчинени изречения

Тестът е предназначен за седмокласници. Обхваща материала от седми клас - синтаксис. Включва видовете сложни съставни изречения и техните подчинени. Обръща се внимание и на тяхната пунктуация. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Български език за 7-ми клас над сложно изречение
15въпр.

Тест по Български език за 7-ми клас над сложно изречение

Тестът е подходящ за проверка на знанията за видовете сложно изречение и пунктуацията им. Предназначен е за ученици от 7-ми клас. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Български език за 7-ми клас върху сложно изречение
17въпр.

Тест по Български език за 7-ми клас върху сложно изречение

Тестът е подходящ за проверка на знанията върху определяне вида на сложното изрение и върху неговата пунктуация. Състои се от 17 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
  • 1
Трудност:
59%