Език и общуване

Решете този тест и проверете знанията си по български език върху изученото през месец октомври. Включени са 24 затворени въпроса с по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-06 14:51:29
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Можем ли да определим като текст „Плуването забранено”?

  2. Емотивната функция на езика засяга:

  3. Със сравнително сложен синтаксис се отличава: /посочете неверния отговор/

  4. Посочете невярното твърдение:

  5. Кое от изброеното е определящо за фрагментарността на устната реч:

  6. Посочете онова, което анализът на дискурса като направление в езикознанието не засяга:

  7. Предметът на общуване и темата са:

  8. Кога адресатът се превръща в рецепиент?

  9. Обратното редактиране на „глътнал е футболна топка” е:

  10. В обръщението „А бе, жено, продай ми един билет за тая вечер за онова, дето играе Мутафова!” откриваме: