Тест по стандарти и системи за управление

Изпитен тест по стандарти и системи за управление в Пловдивски Университет, УНСС, ВУАРР. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-06 14:38:36
Предмет: Технически науки
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Системният подход за решаване на проблемите, известни като PDCA (Цикъл на подобрението на Шухарт-Деминг) включва следните функции:

  2. У. Деминг определя 14 (четиринадесет) принципа за управление на качеството. За да се реализирауспешно в организацията е необходимо:

  3. Кауро Ишикава има особено голям принос за развитието на тоталното управление на качеството. Според него контролът на качеството трябва да се осъществи от:

  4. Концепцията за Тотално управление на качеството се отнася до:

  5. „Управленческата процедура” е елемент на:

  6. Кои от посочените по-долу параметри са характерни за управленската процедура:

  7. Процесите, чиито непосредствен резултат е произведената продукция или извършените услуги са:

  8. Общата технология за управление се отнася за:

  9. За даден клас системи за управление се прилага:

  10. Разработването на технологични правила за организационните звена и длъжности е: