Тест по хидравлични и пневматични устройства за 11-ти клас

Тест по Хидравлични и пневматични устройства в АТТ предназначен за проверка нивото на знания на обучавания. Покрива материала изучаван по учебния предмет. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-06-24 21:49:49
Предмет: Технически науки
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. „Флуиди” е общото име на:

  2. При каква геометрична форма съпротивлението на флоидите е най-малка?

  3. Ламинарен поток е:

  4. Означението и мерителната единица за плътност са :

  5. Как се наричат задачи, при които триенето на флуида има значителен ефект върху решението?

  6. Каква е функцията на коляно-мотовилковия механизъм на ДВГ?

  7. Буталният ДВГ работи по два основни цикъла. При кои от тях горивото се самозапалва, вследствие на висока температура и налягане?

  8. Устройството и действието на хидравличните машини се дължи на свойството на флуидите да предават налягането във всички посоки:

  9. Кое от изброените се използва като предпазна част на котли; съдове под налягане с вода, пара, въздух или други не агресивни течности и газове?

  10. Ако три еднакви съда са напълнени до една височина, първият с вода, вторият с машинно масло, а третият със спирт. В кой налягането на дъното ще е най-голямо?