Тест по български език за 7-ми клас

Примерен тест за проверка на знанията по български език за ученици завършващи 7 клас. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:39:58
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 9 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Прочетете текста и отговорете на поставените към него въпроси!

Косата и имаше цвят на моркови и бе сплетена на две стегнати стърчащи плитки. Носът и, досущ като мъничко картофче, беше обсипан с лунички. Под аленееше доста голяма уста, пълна със здрави бели зъби. Роклята и беше направо странна. Пипи си я беше ушила сама. Отначало смяташе да я направи цялата синя, но синият плат не стигна и Пипи се принуди да пришие тук-там по някое червено парче. Дългите и тънки крачета бяха обути в дълги чорапи – един кафяв и един черен. Освен това носеше черни обувки точно два пъти по-големи от стъпалата и. Татко и беше купил тези обувки от в Южна Америка, та краката на дъщеря му да имат накъде да растат, и Пипи не искаше да чуе за други.
Но онова, което най-много накара Томи и Аника да ококорят очи, беше маймунката на непознатото момиче – малък макак, облечен в сини панталони, жълто елече и с бяла сламена шапка на главата.
(А. Линдгрен: „Пипи дългото чорапче”)

В каква последователност в текста е описана външността на Пипи:

  • Кое не е вярно според текста:

  • Кое от следните прилагателни имена, означаващи цвят, не е използвано повече от един път в текста:

  • В кой ред се съдържа само умалителни съществителни имена, използвани в текста:

  • Кой от следните признаци не е характерен за научния стил:

  • Коя от думите отговаря на схемата: ◄ + + Ο + Δ :

  • В кое от изреченията са употребени синоними:

  • Кои от следните фразеологизми могат да се употребяват вместо подчертаните изрази в изречението: „Като не съм в училище (1) говоря на поразия, но щом ме вдигнат на дъската, (2) мълча като риба.”

  • В коя от следните двойка думи отношението не е както между двойката парк-алея: