Тест по въведение в банковото дело

Тест по въведение в банковото дело за студенти, изучаващи дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:01:31
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Подход към легалната дефиниция на „банка”, при който сферата на действие на банковото законодателство се определя от създаваните и предлагани продукти се определя като:

  2. Регламентите, определящи вида и начина на осъществяване на банковите сделки се отнасят към:

  3. Кое от твърденията не е вярно?

  4. Огласяване на информация от банките за изпълнението на минималните капиталови изисквания е елемент на:

  5. Приема се, че банковите услуги са „годни за складиране” от гледна точка на:

  6. Коя от посочените функции на банките е управленска?

  7. Двуинстанционният подход при надзора(Twin Peaks Approach) се свързва с разграничението между:

  8. Възможността за ползване на методологията Value-at-Risk (Стойност, изложена на риск) се въвежда най-напред:

  9. Базелското споразумение за капитала от 1988

  10. Учението за банковото предприятие се фокусира към особеностите на производствения процес в кредитните институции: