Изкуство и възпитание

Учебен тест от материала по "Изкуство и възпитание" за студенти магистри. Въпросите имат само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:18:12
Предмет: Педагогика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 47 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой от ръкописите на великите нации според Ръски заслужава доверие?

 2. През кой век се извършват сериозни изменения в образованието изразяващи се в преустройството на училището като цялостна система?

 3. Колко на брой са подходите към разграничаване на идеята за възпитанието чрез изкуство в педагогиката съобразно поставените цели и задачи?

 4. Коя от тези характеристики на педагогическо реформаторство е присъща за XX век?

 5. Кое е най-характерното в реформаторската педагогика:

 6. На изкуството се гледа като средство за:

 7. Кой прави първата квалификация на изкуството?

 8. За кои видове изкуства се отнася следното правило:

  Изкуство, което не е създадено от две или повече изкуства.

 9. Кое е най-значимото популярно изкуство?

 10. В съвременните технологии намира ли приложение изобразителното изкуство?