Приобщаващо образование

Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:35:08
Предмет: Специална педагогика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Идейният инициатор на интегрираното обучение е:

  2. Интегрираното обучение в САЩ се ражда:

  3. Началото на интегрираното обучение в България е през:

  4. Как се нарича ресурсният учител, подпомагащ ученици с еднакви увреждания:

  5. Изберете три характеристики на промененото масово училище:

  6. Как се нарича моделът, при който има размяна на малки групи ученици между специалното и масовото училище, от един и същи клас, по едни и същи учебни предмети?

  7. Как се нарича моделът, според който първия час от учебния ден ученикът със СОП се обучава в специален клас, а в следващите часове продължава в обикновените класове?

  8. Какъв тип подкрепа е подпомагане на ученика в невербалното общуване?

  9. Каква услуга е уреденото парично подпомагане от социалната служба на интегрирания ученик?

  10. Каква форма на работа в клас е глухият ученик да рисува есента, докато другите съученици рецитират стихове за есента?