Тестове 1-10 от 4

Английски език - втора част
15въпр.

Английски език - втора част

Това е втора част на теста за оценка на знанията по Английски език за ниво В1, което според Стандартна европейска рамка отговаря на ниво Intermediate. Зададени са 15 тестови въпроса с различна степен на трудност.
  • 2
Трудност:
40%
Английски език - първа част
15въпр.

Английски език - първа част

Това е тест за оценка на знанията по Английски език за ниво В1, което според Стандартна европейска рамка отговаря на ниво Intermediate . Зададени са 15 тестови въпроса с различна степен на трудност.
  • 2
Трудност:
50%