quotЕфектът на Струпquot Селективно внимание предизвикано от двойна обработка
3 стр.

"Ефектът на Струп". Селективно внимание, предизвикано от двойна обработка

Ефектът на Струп е ефект на селективно внимание, често илюстриран чрез прочитането на несъответстващи думи и цветове. теорията на Струп е, че селективното внимание се проявява при визуална, освен при слухова стимулация...
cblock
0 0
Вентилация при топлинна обработка
80 стр.

Вентилация при топлинна обработка

По конструктивен признак те са еднозонни. От гледна точка на тяхното управление те са многосвързани обекти. Поради сложните физико-химични процеси протичащи при топлинната обработка на материалите в тях. В пещите протичат различни по своя характер...
silviQ
3 2
Емперичното равнище в историческото познание
6 стр.

Емперичното равнище в историческото познание

Реконструирането, като определена предварителна изследователска работа в структурата на историческото познание, предпоставя емпиричното равнище на анализ и обработка на наличните факти, следи от миналото, различни специфични източници...
daniche90
2 0
Емпирични изследвания на типовете организационна култура и лидерските стилове на управление
19 стр.

Емпирични изследвания на типовете организационна култура и лидерските стилове на управление

Dанните, получени след употребата на двата въпросника, разработени върху теоритичните предпоставки на Cameron и Quinn, бяха подложени на математико-статистически обработка с помощта на програмата SPSS...
dannyboy
0 0
Изчисляване на електротехнологично устройство с постояннотокови електромагнити за обработка на флуиди
2 стр.

Изчисляване на електротехнологично устройство с постояннотокови електромагнити за обработка на флуиди

Изчисляване на електротехнологично устройство с постояннотокови електромагнити за обработка на флуиди, пресметната курсова работа ....
radity_90
50 3
Информационната система
8 стр.

Информационната система

Най-общо информационна система това е система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходима за потребителя информация....
cblock
8 1