Финансово планиране на предприятието
2 стр.

Финансово планиране на предприятието

Финансовото планиране е заключителния етап на цялостния планов процес в предприятието; в краткосррочен и средносрочен план е възможно сравнително точно финансово да се прогнозира и планира на цялостната дейност на предприятието...
loli
0 0
Лекции по техническа химия
52 стр.

Лекции по техническа химия

Лекции по техническа химия за ТУ Варна. Курс: Химия за специалности МТТ, ТТТ, СИНГП, Т, КМТ, ЗНБА, обр. степен: Бакалавър.Техническа химия за специалност КММ, обр. степен Магистъри обр. степен Бакалавър. Учебен план: І курс; І семестър...
messi
0 1
 Стратегия и политика за национална сигурност
32 стр.

Стратегия и политика за национална сигурност

Не съществува универсална концепция за съдържанието на понятието стратегия. Според някои автори стратегията е план на играта, стил на поведение, перспектива за действие, отговор на заплаха, начин на действие и т.н.
messi
0 0
Етапи на стратегическото фирмено планиране
9 стр.

Етапи на стратегическото фирмено планиране

Стратегическото планиране е основна във фирменото планиране и водещо в цялостното развитие на стопанската единица. Свързано е с разработването, въвеждането, изпълнението и контрола по реализацията на стратегия и стратегически план за развитието на...
nerven
16 0
Стратегии на организацията
3 стр.

Стратегии на организацията

Стратегията е дългосрочен план на действие.Тя е средство за постигане целите на организацията. За тази цел трябва добре да се комбинират ресурсите и потенциала на фирмата и да се вземат правилни решения за по-добра интеграция на фирмата...
lubega
1 0