Широколентови комуникационни системи с шумоподобни сигнали
95 стр.

Широколентови комуникационни системи с шумоподобни сигнали

Сигнали с разширен спектър (сложни, шумоподобни) сигнали (шпс) са тези, чиято база в (представляваща произведение от активната ширина на честотния спектър f и продължителността на сигнала t) е много по-голяма от единица...
dannyboy
0 0