Материали 1-10 от 1

Показателни уравнения и неравенства 39 стр.

Показателни уравнения и неравенства

Най-общо казано, решаването на показателни уравнения се свежда до преобразуването им в еквивалентни уравнения от вида af(x) = ag(x), като се използват свойствата на степените с реален показател.
gecata_maina
23 1