Материали 1-10 от 5

Писане на мотивационно писмо 2 стр.

Писане на мотивационно писмо

Мотивационното писмо или придружително писмо е важна част от документите, с които кандидастватe за определена позиция в дадена компания, фирма или организация. То е не по-малко съществено от Вашето CV и има основна роля при опита да "представите"
silviQ
1 1
Писане на автобиография 4 стр.

Писане на автобиография

Автобиографията е първото нещо, което създава представа за Вас пред потенциалния работодател. Тя няма да Ви спечели работата, но ако е добре написана ще впечатли наемащия и ще Ви осигури явяването на интервю...
cblock
2 0