Материали 1-10 от 6

Организационо управление 2 стр.

Организационо управление

Характеристика на пазарните методи за ценообразуванетези методи, които съответстват на количествената теория за цените, съгласно която цените са функция на съотношението на търсенето и предлагането на стоките...
loli
15 0
Организационно поведение 9 стр.

Организационно поведение

Човешките способности се разделят на две големи групи: физически и умствени. Физическите способности са свързани с наличието на такива качества, които правят възможно извършването на физически действия с необикновено високи показатели....
silviQ
30 0
Потребителско поведение - пищов 4 стр.

Потребителско поведение - пищов

Потребителски пазари – съставени са от индивидуални потребители, които купуват и използват продуктите за лична консумация или за консумация и потребление в рамките на семейството или домакинството....
ndoe
12 0