Материали 1-10 от 2

Аудио-визуалните и информационни технологии в образователния процес 4 стр.

Аудио-визуалните и информационни технологии в образователния процес

Еволюцията на информационните средства за обучение обхваща няколко основни периода: период до книжната писменост; период на печатното слово. Този период обхваща годините след първата печатна машина и продължителността му е около 500 години...
admin
7 0