Материали 41-50 от 43

Интегриране на българските транспортни мрежи в инфраструктурните коридори на Европа 21 стр.

Интегриране на българските транспортни мрежи в инфраструктурните коридори на Европа

През последното десетилетие в световен мащаб се наблюдава една съществена преоценка на политиката на обществото спрямо инфраструктурните сектори, както и на конкретната роля на държавата...
admin
7 0