Материали 31-40 от 43

Видове траснпорт в туризма 9 стр.

Видове траснпорт в туризма

Транспортьт е сьвкупност от средства, предназначен за предвижване на хора, стоки, сигнали и информация от едно място на друго. Транспортьт е отрасьл на икономиката за превозна пьтници и товари. Терминьт транспорт произхожда от латински транс...
gecata_maina
6 0
Технология и организация на пристанищната дейност Пристанище Констанца 9 стр.

Технология и организация на пристанищната дейност. Пристанище Констанца

Пристанище Констанца се намира в гр. Констанца, Румъния. Разположено е на западния бряг на Черно море, на 179 морски мили от Босфора и 85 морски мили от Сулина клон, чрез който река Дунав се влива в морето.....
admin
21 5
Оценка на функционaлните особеностии регионалното значение на проекта за тунел под проход Петрохан 10 стр.

Оценка на функционaлните особеностии регионалното значение, на проекта за тунел под проход „Петрохан”

Краткосрочните програми представляват план за действие за предстоящата година със съответни срокове и отговорници. Планираните средства от държавния бюджет се определят в тригодишната бюджетна прогноза, като се следват насоките за развитие....
admin
2 0
Техника и технология на товаро-разтоварните процеси 18 стр.

Техника и технология на товаро-разтоварните процеси

Да се състави технология на товаро-разтоварния процес при обработка на контейнери в условията на пристанищен терминал с конструктивна разработка на товарохватно приспособление...
admin
26 4
Ускорителни свойства на лек автомобил vw golf-v 8 стр.

Ускорителни свойства на лек автомобил vw golf-v

Ускорителните свойства на автомобилите характеризират възможностите им при неустановен режим на движение. За транспортните машини тези свойства оказват съществено влияние върху производителността и безопасността на движението. показателите...
admin
6 0