Материали 11-20 от 43

Изчисление на елементи от ресорното окачване на вагоните 14 стр.

Изчисление на елементи от ресорното окачване на вагоните

Ходовите качества на вагона зависят съществено от параметрите на ресорното окачване: коефициент на еластичност (коравина), гъвкавост, коефициент на относително триене, коефициент на ъглова еластичност...
dannyboy
3 0
Транспортът различен и необходим - план-конспект на урок 5 стр.

Транспортът – различен и необходим - план-конспект на урок

Учениците да знаят и да могат да разпознават видовете транспорт. Учениците да разпознават и назовават различните превозни средства. Учениците да разграничават превозните средства спрямо това къде се движат...
lubega
18 3
Контейнерен транспорт на товари от България 17 стр.

Контейнерен транспорт на товари от България

В настоящия момент контейнерите не могат да бъдат възприемани като иновация. Историята показва че и преди хората са използвали предмети за съхранение на вещи в тях. Примери съществуват и в природата около нас, пример за това е яйцето...
emoto_92
7 1
Митнически режим транзит като форма на контрол Митническа конвенция за международен превоз на стоки по шосе с карнет ТИР Митническа конвенция за временно пропускане на стоки АТА 18 стр.

Митнически режим транзит като форма на контрол. Митническа конвенция за международен превоз на стоки по шосе с карнет ТИР. Митническа конвенция за временно пропускане на стоки АТА

След края на Втората световна война стокообменът в Европа се развива бързо. Продължителните и отегчителни митнически процедури при всяко преминаване на граница силно затруднява...
loli
13 2
Състояние и перспективи за развитие на масовия градски транспорт в България 19 стр.

Състояние и перспективи за развитие на масовия градски транспорт в България

В материала има различни таблици, графики и доста информация, свързани с темата. Ще е в голяма полза на студенти и ученици учещи икономика или начинаещи и напреднали в WORD такива.
nerven
6 0
Анализ на движението на приходите в трфирма 13 стр.

Анализ на движението на приходите в тр.фирма

Ефективното развитие на всяка транспортна фирма в голяма степен зависи от размера на получаваните приходи.Те са източник за покриване на разходите и реализирането на печалбата.Размера на приходите се влияе...
nerven
7 3
Проблеми за развитието на жп транспорта 15 стр.

Проблеми за развитието на жп транспорта

Значението на транспорта за развитието на европейската икономика и за интеграционните процеси обуславя специфичното място, което му се отрежда още в Договора за европейската икономическа общност от 1957 г. и до настоящия момент...
silviQ
6 0
Състояние и перспективи на въздушния транспорт 6 стр.

Състояние и перспективи на въздушния транспорт

Въздушният транспорт е сравнително нов за България. За негова рождена дата се счита 20.05.1947г., когато е открита първата въздушна линия София – Бургас. Въздушният транспорт се използва основно за превоз на пътници и бързо развалящи се продукти...
silviQ
2 0