Материали 1-10 от 1

Основни фактори за формирането на предлагането на труд Теория за избора между свободно и работно време Ефект на дохода и ефект на заместването 7 стр.

Основни фактори за формирането на предлагането на труд. Теория за избора между свободно и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването.

Предлагането на труд се предопределя от състоянието и движението на населението между трите основни групи хора: заети, безработни и икономически неактивно население...
nerven
0 0