Материали 1-10 от 4

История на книгата 2 стр.

История на книгата

Писменият текст се появявамежду 9-4 век пр. Хр. Първоначално под формата на рисунки, които по-късно се превъръщат в пиктограми чрез опростяване на изображенията в символи. Така се зараждат фонетичните знаци, обозначаващи определени звуци...
rusev02
22 0
Принципи на подбор на краеведските материали от периодичния печат за краеведската картотека и за краеведските библиографии 2 стр.

Принципи на подбор на краеведските материали от периодичния печат за краеведската картотека и за краеведските библиографии

Въпросът за подбора на материалите е повдигнат в нашия библиографски печат твърде одавна, но реалното му решение е изработването на специална инструкция, която да го улесни по отношение на съдържателната му страна и богатството му на фактографска...
emoto_92
7 0