Материали 1-10 от 14

Цифрови индикаторни елементи и схеми за управлението им Статична и динамична индикация 6 стр.

Цифрови индикаторни елементи и схеми за управлението им. Статична и динамична индикация.

Най-използваните видове индикаторни елементи в настоящият момент са светодиодните, течно-кристалните и електро-луминисцентните. •Светодиодните индикаторни елементи (LED) се изграждат от галиев арсенит (GaAs), галиев фосфорит (GaP) и галиев арс
zorin
53 4
Rc генератори на хармонични трептения 9 стр.

Rc генератори на хармонични трептения

Rc генераторите се използуват за генериране на трептения в честотния обхват от няколко hz до няколко mhz. Избирателната им система е съставена само от r и c елементи. Това определя някои основни предимства на rc генераторите...
ivan40
22 1
Сигнализация и управление на повикванията в ISDN 73 стр.

Сигнализация и управление на повикванията в ISDN

Съобщителната техника традиционно беше разделена на два дяла — на уплътнителна (каналообразуващата) техника и на комутационна техника. Двата типа съоръжения коренно се различаваха по принципа на действие и по използваната елементна база...
nezabravima
3 0
Оптическите мрежи 59 стр.

Оптическите мрежи

В края на тази година над 56 % от паметта използвана в предприятията ще бъде мрежово управляема вместо пряко свързана памет, според Yankee Group, понеже корпорациите търсят съхраняване на данните така, че до тях да има достъп от повече от един сървър...
lubega
0 0
Устройства за представяне на информацията Плоски дисплеи 27 стр.

Устройства за представяне на информацията. Плоски дисплеи

Еволюцията на устройствата за предсавяне на информация започва от най-простите диодни индикатори през седемсегментните течнокристални дисплеи, матричните дисплеи до цветните плоски LCD екрани на компютри и телевизори...
loli
2 0