Материали 1-10 от 14

CCD Матрици 23 стр.

CCD Матрици

В действителност CCD елементите представляват полупроводникови интегрални схеми, които съдържат множество от взаимно-свързани миниатюрни кондензатори, подредени като матрица.
loli
0 0
Устройства за представяне на информацията Плоски дисплеи 27 стр.

Устройства за представяне на информацията. Плоски дисплеи

Еволюцията на устройствата за предсавяне на информация започва от най-простите диодни индикатори през седемсегментните течнокристални дисплеи, матричните дисплеи до цветните плоски LCD екрани на компютри и телевизори...
loli
2 0
Оптическите мрежи 59 стр.

Оптическите мрежи

В края на тази година над 56 % от паметта използвана в предприятията ще бъде мрежово управляема вместо пряко свързана памет, според Yankee Group, понеже корпорациите търсят съхраняване на данните така, че до тях да има достъп от повече от един сървър...
lubega
0 0
Сигнализация и управление на повикванията в ISDN 73 стр.

Сигнализация и управление на повикванията в ISDN

Съобщителната техника традиционно беше разделена на два дяла — на уплътнителна (каналообразуващата) техника и на комутационна техника. Двата типа съоръжения коренно се различаваха по принципа на действие и по използваната елементна база...
nezabravima
3 0
Цифрови индикаторни елементи и схеми за управлението им Статична и динамична индикация 6 стр.

Цифрови индикаторни елементи и схеми за управлението им. Статична и динамична индикация.

Най-използваните видове индикаторни елементи в настоящият момент са светодиодните, течно-кристалните и електро-луминисцентните. •Светодиодните индикаторни елементи (LED) се изграждат от галиев арсенит (GaAs), галиев фосфорит (GaP) и галиев арс
zorin
53 4