Материали 1-10 от 3

Управление на човешките ресурси 9 стр.

Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси представлява дейност, насочена към организирането на хората в организацията, за постигане на нейните цели чрез осигуряване на кадри, възнаграждения, обучение и развитие...
daniche90
13 1
Финансово управление на човешките ресурси Андрей Захариев 8 стр.

Финансово управление на човешките ресурси (Андрей Захариев)

През последните години интересът към изследването на човешките ресурси рязко нарастна. Сред изследователите, които проявяват интерес, е и д-р Андрей Захариев...
mOn
96 7
Управленски стилове- стил на ръководство 7 стр.

Управленски стилове- стил на ръководство

Стилът това е индивидуалния начин на всеки професионалист да взима решения, да ги изпълнява. Стилът съчетава вътрешните нагласи на личността, манталитета и начина на възприемане и осмисляне на света, на собствената среда и на другите хора....
ndoe
15 0