Материали 1-10 от 7

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 13 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Системите на управление на персонала и системите за управлението на човешките ресурси по своята същност не се различават. Разликата е предизвикана от различията в акцентите и подходите за тяхното изясняване.
messi
1 0
Управление на човешките ресурси 9 стр.

Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси представлява дейност, насочена към организирането на хората в организацията, за постигане на нейните цели чрез осигуряване на кадри, възнаграждения, обучение и развитие...
daniche90
13 1
Обучение и развитие на човешките ресурси 12 стр.

Обучение и развитие на човешките ресурси

Обучението на персонала е ключов компонент и дейността по управлението на човешките ресурси. През последните години той се разглежда в една по- широка рамка – в контекста на развитието на човешките ресурси в организацията....
ivan40
6 1
Оценка на работните места и атестиране на работниците и служителите 7 стр.

Оценка на работните места и атестиране на работниците и служителите

Оценката на работните места (длъжностите) е специфична административно-управленческа дейност, обособен етап в процеса по определяне на заплатата по трудов договор, с огромно въздействие и влияние в дейността по определяне на базовия размер на заплатите...
loli
27 2
Финансово управление на човешките ресурси Андрей Захариев 8 стр.

Финансово управление на човешките ресурси (Андрей Захариев)

През последните години интересът към изследването на човешките ресурси рязко нарастна. Сред изследователите, които проявяват интерес, е и д-р Андрей Захариев...
mOn
96 7
Управленски стилове- стил на ръководство 7 стр.

Управленски стилове- стил на ръководство

Стилът това е индивидуалния начин на всеки професионалист да взима решения, да ги изпълнява. Стилът съчетава вътрешните нагласи на личността, манталитета и начина на възприемане и осмисляне на света, на собствената среда и на другите хора....
ndoe
15 0