Материали 1-10 от 1

Защита срещу дискриминацията нормативна рамка и практически резултати 10 стр.

Защита срещу дискриминацията – нормативна рамка и практически резултати

Социалната дискриминация (от лат. discriminatio — „правене на разлика“) представлява практиката на установяване на всяко по-неблагоприятно третиране или ограничаване/лишаване на лица от законови права, задължения....
admin
4 0