Материали 1-10 от 3

Предприемачът като лидер 5 стр.

Предприемачът като лидер

Лидерството е поведение и дейност, която отчита ценностната система на хората, техните интереси, като същевременно ги мотивира да изпълняват възложените им задачи па най-добрия начин, както и да развива тяхното творчество и потенциал...
legolas
68 7