Материали 1-10 от 41

Жив организъм ли е организацията 10 стр.

Жив организъм ли е организацията?

Ако разглеждаме организацията като машина, хората стават взаимозаменяеми части. Точно както повредената машинна част лесно може да се замени с нова, провалящият се мениджър лесно може да се замени с имащ успех ръководител. Моделът на машината подчертава р
nikytooo
0 2
Защо е модерно и актуално днес да се учи специална педагогика 6 стр.

Защо е модерно и актуално днес да се учи специална педагогика?

Социалната педагогика като учебен предмет и дисциплина, е вълнувала специалистите от още в края на XIX век, но по сериозно с педагогиката са започнали да се занимават в началото на ХХ век...
cblock
0 0
ПРЕПОДАВАНЕТО ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИИЛИ ОСЪЗНАТ РИСК 7 стр.

ПРЕПОДАВАНЕТО – ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И/ИЛИ ОСЪЗНАТ РИСК

Професията на учителя в нашето съвремие се откроява с нови измерения и изисквания. Учителят е този, който трябва да поведе учениците през основите на знанието и културата.
messi
0 0
ЗАЩО КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ СА ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННАТА ПРЕДСТАВА ЗА ОБРАЗОВАНОСТ ЗАЩО ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА СА НЕОБХОДИМИ НО НЕ ДОСТАТЪЧНИ И Е НУЖНО ДА СЕ ОТИДЕ ОТВЪД ТЯХ 8 стр.

ЗАЩО КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ СА ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННАТА ПРЕДСТАВА ЗА ОБРАЗОВАНОСТ? ЗАЩО ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА СА НЕОБХОДИМИ, НО НЕ ДОСТАТЪЧНИ И Е НУЖНО ДА СЕ ОТИДЕ ОТВЪД ТЯХ?

Темата за компетентностите стана предмет на педагогически анализи у нас едва през последните години. Понятието компетентност се появи официално в нормативните документи............
messi
7 0
Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството 5 стр.

Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството

В основата на системите за управление на качеството стой бъдещото развитие на организацията. Характерна особеност на туризма е неговата зависимост от социално-културни, икономически и природни фактори. Тези влияния трябва да се управляват чрез...
silviQ
20 0