Материали 1-10 от 4

Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството 5 стр.

Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството

В основата на системите за управление на качеството стой бъдещото развитие на организацията. Характерна особеност на туризма е неговата зависимост от социално-културни, икономически и природни фактори. Тези влияния трябва да се управляват чрез...
silviQ
20 0
Тотално управление на качеството 16 стр.

Тотално управление на качеството

Тоталното управление на качеството може да се внедри успешно във всяка фирма. За това обаче е необходимо да се изучат всички проблеми, които стоят пред фирмата и нейното ръководство, свързани с Тоталното Управление на Качеството (ТУК)....
silviQ
16 1
Приложение на принципите на Парето за управлени на качеството 13 стр.

Приложение на принципите на Парето за управлени на качеството

Вилфредо Федерико Парето е роден на 15 юли 1848 г. в Париж в семейство на италиански маркиз, който емигрира във Франция, гонен заради либералните и републиканските си убеждения. Майката на Парето е французойка...
gecata_maina
7 0