Материали 1-10 от 2

Хирургични болести 50 стр.

Хирургични болести

Хирургията започва своето бързо развитие през 80-те и 90-те години на 19 век. Бавната, постепенна еволюция е заменена с бързо развитие чрез нов технически напредък и до голяма степен базирано на простата кулминатнвна аксиома...
aronn
0 0