Материали 1-10 от 15

Право на ЕС 11 стр.

Право на ЕС

През 1989 г. се взема решение от Европейския съвет за свикване на конференция в Мадрид, на която се изработва концепция за създаване на икономически и валутен съюз на 3 етапа...
loli
1 0
Кои са характерните особености на публичния сектор 10 стр.

Кои са характерните особености на публичния сектор

Публичният сектор е система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчното облагане, произвеждат и предлагат публични блага за ползване от цялото общество...
messi
6 0
Пищови по наказателно-изпълнително право 12 стр.

Пищови по наказателно-изпълнително право

НИП под наименованието пенитенциарно право започва да се оформя като особен дял на НП в края на 18 век и началото на 19 век с институционализирането и утвърждаването на наказанието лишаване от свобода...
gecata_maina
12 1
Обща характеристика на туристическото право 104 стр.

Обща характеристика на туристическото право

Обяснението на това що е ТП предполага предварително изясняване на явления като "туризъм", "туристическа дейност", "туристически обществени отношения" и пр. За съжаление, няма легална дефиниция за всички тях...
lubega
0 0