Материали 51-60 от 53

Драматичното и трагичното в образите на Ахил и Хектор 4 стр.

Драматичното и трагичното в образите на Ахил и Хектор

В античното време не липсват вярващи, за които всеки Омиров стих е буквална истина. Дотолкова го цитират, че не е останала строфа, неупотребена като сентенция или пророчество. Неговите хекзаметри са използвани дори от Делфийския оракул...
messi
26 0
Ахил и Хектор двете лица на героизма 2 стр.

Ахил и Хектор – двете лица на героизма

В поемата "Илиада" се разказва за живота на древните гърци и най-вече за войните, които те са водели. Войната е присъствала в живота на древните гърци. Мястото на мъжа е било на бойното поле с меч в ръка, а мястото на жената – у дома.
mOn
34 0